Reglament del 7è km de Les Corts 09.05.10

REGLAMENT VII km de Les Corts

9 de maig del 2010- BARCELONA

Art. 1r: Barcelona Atletisme, Poppyteam Atletisme i l’Ajuntament de Barcelona-Districte de Les Corts, amb el vistiplau de la Federació Catalana d’Atletisme, el control del Col·legi de Jutges de la FCA i la col·laboració del Complex Esportiu Municipal Les Corts-EUROPOLIS i del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona, organitzen el diumenge 9 de maig el VII km de Les Corts, a la Travessera de Les Corts entre el C. de Numància i el C. de Vallespir.

Art. 2n: Podran participar tots els atletes inscrits abans de les 24:00h. del dimecres 5 de maig de 2010, a la web www.bcnatletisme.cat. Els atletes s’hauran d’inscriure amb nom i cognoms, categoria, data de naixement, club/entitat/escola, millor marca en 800/1500 i llicència federativa (només en el cas de la cursa Alt Nivell). No s’admetran canvis en les llistes de participació ni inscripcions fora de termini.

Art. 3r: L’ordre de proves serà el següent:

11.00h: 1 km Cadet Masculí i Femení (1995-1996)
11.10h: 1 km Infantil Masculí i Femení (1997-1998)
11.20h: 1 km Aleví Masculí i Femení (1999-2000)
11.30h: 1 km Benjamí Masculí i Femení (2001 en endavant)
11.45h: 1 km SOCIAL EUROPOLIS (Socis d’Europolis i atletes sense llicència majors de 14 anys)
11.55h: 1 km Veterans Masculí i Femení (Majors de 35 anys)
12.10h: 1 km Alt Nivell Femení
12.20h: 1 km Alt Nivell Masculí
12.30h: Repartiment de Premis

Art. 4t: Circuit
El circuit serà de 500 metres plans, per la Travessera de Les Corts. Es faran dues voltes al circuit en cada cursa per completar així el Quilòmetre de distància.

Art. 5è: Premis i Classificacions
Es donarà trofeu als tres primers classificats de cada categoria i sexe. A la cursa de veterans s’establiran 3 categories d’edat i sexe: de 35 a 44 anys, de 45 a 54 anys, i més de 55 anys.

A la Cursa d’Alt Nivell Femení i Masculí es donaran els següents premis en metàl·lic:

1r. Classificat/da: 300 Euros
2n. Classificat/da: 150 Euros
3r. Classificat/da: 100 Euros
4t. Classificat/da: 60 Euros
5è. Classificat/da: 50 Euros
6è. Classificat/da: 30 Euros
7è. Classificat/da: 30 Euros
8è. Classificat/da: 30 Euros
9è. Classificat/da: 30 Euros
10è. Classificat/da: 30 Euros

A la Cursa de Veterans i Veteranes rebrà medalla el primer classificat de cada categoria i sexe establerts per la RFEA.

Art. 6è: Retirada de dorsals
A la secretaria de la competició a partir de les 10 hores del dia de la prova. Els atletes podran recollir el seu dorsal fins a 30 minuts abans de l’inici de la seva cursa, tot ensenyant la documentació (DNI o fitxa federativa).

Art. 7è: Exclusions
L’atleta que no reculli el dorsal en el termini establert o, en el cas de la cursa d’Alt Nivell, que no tingui llicència de la FCA o RFEA.

Art. 8è: Les reclamacions es faran per escrit al Jutge Àrbitre fins a 30’ després de fer-se públics els resultats o de succeir l’incident, dipositant 30 euros que, en cas de fallar-se favorablement, seran retornats.

Art. 9è: Tot allò no previst en aquest Reglament es fallarà d’acord amb les normatives de la IAAF versió espanyola.

Art. 10è: Barcelona Atletisme, Poppyteam Atletisme, el Districte de Les Corts i la Federació Catalana d’Atletisme no es fan responsables dels perjudicis morals i/o materials que puguin provocar o provocar-se els participants i espectadors durant aquesta competició.

Art. 16è: El fet d’inscriure’s en aquesta competició implica la total acceptació d’aquest Reglament.

Barcelona, 26 de març del 2010

V.I.P.
BARCELONA ATLETISME POPPYTEAM ATLETISME DISTRICTE LES CORTS F.C.A.