Meeting Català de Veteranes i Veterans 23 maig

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –