km de Les Corts – Resultats i fotos

VIII km de Les Corts

8 de maig del 2011
Barcelona

Resultats

Fotos 1

Fotos 2