Iolanda Villar “Iol”

La Iol ha estat un gran fitxatge a tots nivells en el Barcelona Atletisme i en el Poppyteam. Com a atleta, va començar l’any passat en el grup d’iniciats i va ser una dona-comodí a la lliga, ja que sembla que ho va provar quasi tot! Continua preparant proves de velocitat amb el Ferran aquest any. En la vessant organitzativa és la vicepresidenta del Poppyteam Atletisme i és una peça fonamental en les organitzacions, perquè té molta experiència en relacions amb Entitats i Administracions, i en tracte humà.