Eleccions a la presidència del club

A l’empara del que disposa l’article 16è dels Estatuts del Club, la Junta Directiva ha acordat convocar eleccions a la presidència del club amb la jornada de votació prevista pel dissabte 1 de juliol de 2023.

Aquí pudeu consultar, en format pdf, la normativa relativa a les eleccions a la presidència del club.